Provincie Noord-Holland

Noord holland logo.png

De Provincie Noord-Holland heeft haar vertrouwen uitgesproken in De Warren en heeft een lening aangeboden voor de planontwikkelingsfase van het project.

Joey Hodde