Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

participatiefondsNH Logo.png

PDENH is een participatiefonds ten behoeve van het stimuleren van duurzame economische projecten. PDENH biedt kapitaal aan initiatieven in de provincie Noord-Holland en investeert zodoende ook in De Warren.

Joey Hodde