Sociaal

De Warren zal een plek zijn waar mensen zich fijn voelen en zich thuis voelen. Daarom wordt veel aandacht gespendeerd aan de input van de gemeenschap om te komen tot een ontwerp dat aansluit bij de doelgroep. De voorkeur van de gemeenschap ligt bij het gebruik van natuurlijke materialen, voldoende ruimte, frisse lucht, publiek groen en mogelijkheden tot sociaal contact. Bij de Warren wordt daarom ook een derde van het beschikbare vloeroppervlak ingericht met gemeenschappelijke ruimte en gedeelde faciliteiten.   

Er wordt bij De Warren gekozen voor een governance structuur waarbij leden veel eigen inspraak hebben en samen hun leefomgeving vormgeven. Dit gevoel van eigenaarschap, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zorgt voor een gemeenschappelijkheid welke een positieve sociale waarde zal genereren. Hierin wil de Warren ook een verantwoordelijkheid nemen voor de buurt en de stad. De voorzieningen kunnen en zullen breder gedeeld worden dan alleen binnen het pand. Om te komen tot een gevoel van gemeenschap wil de Warren een trekkersrol op zich nemen om de buurt te betrekken via evenementen en placemaking gericht op alle doelgroepen in het gebied.

NAT039 Voorontwerp bewoners lr- Door.png

Een actieve gemeenschap

Door samen te leven ontstaan er nieuwe verbindingen waar waarde uit wordt gegenereerd. Met elkaar kun je meer dan alleen. Een betaalbare woning gunt mensen zo ook meer vrijheid om tijd te steken in de zaken waar zij om geven: tijd voor de gemeenschap, duurzaam ondernemerschap en zich in te zetten voor de buurt en voor de maatschappij, vrijwilligerswerk te doen, of andere maatschappelijke taken op zich te nemen.

Groepsfoto- Ontwerpsessie.JPG

Meer met elkaar

De Warren zal een wooncoöperatie zijn waar op de verschillende verdiepingen nieuwe communities zullen ontstaan. Hierbij zullen de kleinere studio’s laagdrempelig gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke ruimte en zullen de grotere middeldure gezins- en starterswoningen meer in de luwte geplaatst worden. Naast de gebruikelijke gemeenschappelijke ruimtes als keuken en sanitair wordt er in het pand ruimte geschapen voor samenkomst, co-creatie, kleinschalige werkplekken, ruimte voor spel en voor opvoeding van kinderen.

DSC_1897.JPG

De Deeleconomie

Collectief wonen biedt de mogelijkheid voor het investeren in collectieve voorzieningen. Deze voorzieningen zullen ook gedeeld worden met de buurt. Het introduceren van deel-auto's, semi-publieke ruimtes, het delen van gereedschap en andere spullen zal een centraal onderdeel zijn van De Warren. 

Hierdoor ontstaat ruimte voor een woonervaring die veel breder is dan mogelijk is in individuele appartementen.

AMS Living Lab De Ceuvel Front.png

Leren door te doen

De pilot op centrumeiland biedt grote kansen voor een toekomst waarin de wooncoöperatie gemeengoed wordt. De Warren wordt een Living Lab voor stedelijke innovatie waar men zal leren door te doen. Door gedegen documentatie, analyse en publicatie wenst de wooncoöperatie de lessen die geleerd worden op termijn met het brede publiek te delen om zo andere groepen met eenzelfde woondroom op weg te helpen.