faq

Wat is de status van het project?

In 2017 besloten zeven jonge mensen zelbouw-wooncoöperatie De Warren op te richten. In maart 2018 is de kavel op Centrumeiland van IJburg door de Gemeente Amsterdam aan ons toegewezen. Inmiddels is De Warren uitgebreid met een groep van 50 kunstenaars, ontwerpers en ondernemers. Samen met architect Natrufied Architecture en alle toekomstige huurders is een definitief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is nu ingediend bij de gemeente. De planning is nu om in Q3 van 2019 te gaan bouwen om er vervolgens in het begin van 2021 in te gaan trekken.


Hoe financieren jullie dit project?

Wij maken gebruik van vier soorten financiering: het grootste gedeelte van de som is een lening van de GSL bank, een duurzame en coöperatieve Duitse bank. Daarnaast maken wij gebruik van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland en enkele duurzaamheidssubsidies. Voor het laatste stuk, 100.000 euro, geven wij obligaties uit door middel van een crowdfunding. De GLS is momenteel het ontwerp van het pand aan het taxeren en zal vervolgens starten met de due diligence. Bij het Participatiefonds is ons project door de eerste financieringscommissie ronde heen en zal na de due diligence een definitief besluit worden genomen om in De Warren te investeren


Waarom doen jullie een crowdfunding?

Wat als jullie het eerste doel van €100.000,- halen?

Met de laatste 100.000 euro kunnen wij met zekerheid stellen dat we De Warren kunnen gaan bouwen. Een crowdfunding scheelt ten opzichte van een lening bij andere fondsen– die een hoger rentepercentage rekenen en dit bedrag hebben we nodig om de laatste financiën rond te krijgen. Hierbij komt dat we een maatschappelijk relevant project als De Warren graag gesteund zien worden door een brede groep mensen die hiermee iets positiefs kunnen doen met hun geld en hun vertrouwen uitspreken in De Warren. Dit bouwt vertrouwen naar onze andere investeerders en als deze vorm van investeren werkt kan het weer dienen als een model voor toekomstige generaties woonpioniers en laat het aan de bankenwereld en de politiek zien dat er nog veel meer van dit soort projecten een kans zouden moeten krijgen.


We hebben het gehaald! Alles bóven ons eerste streefbedrag betekent dat we steeds zekerder zullen zijn dat we onze enorm hoge duurzaamheidsambities zullen gaan halen. Na het halen van het eerste doel hebben we een hoger tweede doel gesteld. Bouwen met hout is bijvoorbeeld een stukje duurder dan traditioneel bouwen met beton, maar veel beter voor het milieu omdat we koolstof gaan vastleggen i.p.v. uitstoten. Dankzij de crowdfunding weten we zeker dat we niks hoeven in te boeten op de duurzame waarde en impact die we willen maken op de wereld.


Wat zijn obligaties?

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf of een vereniging geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding. Klik hier voor een voorbeeld van een obligatie welke op je naam wordt uitgegeven.


Wanneer krijg ik mijn geld terug?

Je krijgt je geld terug na de periode die je met De Warren hebt afgesproken. Dit kan 7, 15 of 20 jaar zijn. Ieder jaar ontvang je rente over het bedrag waarvoor je de obligatie(s) hebt aangeschaft. Het kan zijn dat de Vereniging eerder over kan gaan tot het aflossen van obligaties. Hiervoor biedt de Vereniging obligatiehouders de mogelijkheid om aan te geven dat zij graag hun obligatie af willen laten lossen. De aflossing geschiedt aan het einde van het kalenderjaar waarin dit door de obligatiehouder is aangegeven.


Kan ik mijn obligatie verkopen?

Wat zijn de rentepercentages?


Hoe hebben jullie deze percentages gekozen?

Wie taxeert het pand?

Wie doet de due diligence?

Hoeveel obligaties kan ik maximaal kopen? 

Kan ik ook vanuit mijn bedrijf, vereniging of stichting obligaties kopen?

Wat als jullie failliet gaan voordat het pand definitief financieerbaar verklaard wordt?

Wat zijn de overige risico's?

Hoe ziet jullie planning er uit?

Hebben jullie een obligatiereglement met overige informatie en voorwaarden?

Waarom geldt er geen prospectusplicht?

Hoe kom ik met jullie in contact?

Ja, je obligaties zijn verhandelbaar. Als je een obligatie wilt verkopen dien je deze eerst aan te bieden aan De Warren, mocht de vereniging deze niet van je over willen kopen dan kun je deze aan de markt aanbieden.


2,3% - 7 jaar (niet langer beschikbaar)

2,5% - 15 jaar

2,7% - 20 jaar


Wij hebben de rentepercentages gekozen door te kijken naar de standaard spaardeposito bij verschillende banken met vergelijkbare looptijd. Wij kiezen ervoor om boven op de maximale rentes die op de markt worden geboden nog minimaal 0,5 procent en maximaal 0.75 procent op te tellen.


De taxatie is noodzakelijk om de waarde van het pand vast te stellen en een belangrijke stap in het bepalen van de financierbaarheid van het pand en de haalbaarheid van het project. De taxatie is inmiddels gestart door de GSL bank, een duurzame en coöperatieve Duitse bank die ons het grootste deel van de financiering verschaft.


Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper of financier gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico's en kansen van de over te nemen onderneming. Normaliter richt een due diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten. In het geval van De Warren wordt de due diligence opeenvolgend uitgevoerd door de GLS bank en vervolg ook nog door het participatiefonds duurzame economie.


Er is geen maximum gesteld aan het aantal obligaties wat een (rechts)persoon kan kopen. Je kunt losse obligaties kopen, t.w.v. €250,-, maar we hebben voor het gemak ook pakketten gemaakt van €1000,-, €5000,-, en €10.000,-. Je kunt hier klikken om deze aan te schaffen en te investeren in De Warren.


Obligatiehouders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bedrijven, stichtingen of verenigingen) zijn. Bij deelname van een rechtspersoon is deze Obligatiehouder, niet de contactpersoon.


Het geld van de crowdfunding wordt bij een aparte stichting ondergebracht (“De Vrienden van De Warren” met een apart stichtingsbestuur.  Het enige doel van de stichting is het doorgeven van het crowdfunding geld naar vereniging De Warren wanneer de financieerbaarheid van het pand is vastgesteld.

De voorwaarden welke zijn opgesteld voor het bepalen van de financieerbaarheid zijn de volgende:

  • 1: Vereniging de Warren heeft de erfpachtovereenkomst met de gemeente Amsterdam voor kavel 10-09 op centrumeiland getekend.

  • 2: Zowel de GLS bank als PDENH hebben toegezegd om de warren te financieren. Of de financiering van de warren is door andere partijen gedekt.

Mocht in de periode tussen het kopen van de aangekochte obligaties en de hierboven genoemde voorwaarden de vereniging failliet gaan dan wordt het geld vanuit de stichting teruggestort op de rekening van de obligatiehouder.


Hoewel de risico’s bij deze obligaties laag zijn, zijn er geringe risico’s. Primair bestaat het risico dat er te weinig huuropbrengsten zullen zijn om obligaties terug te betalen. Dit risico wordt zo veel mogelijk afgedekt door de vereniging in haar geheel aansprakelijk te maken voor de aflossing en rente en dit statutair vast te leggen. Daarnaast zijn huurhoogtes statutair vastgelegt wat voor een betrouwbare inkomensstroom zorgt.  Een ander risico is het onbewoonbaar worden van het complex door brand of andere rampen. Om dit risico zo veel mogelijk af te dekken bestaat er een statutaire verplichting tot het afsluiten van een een opstalverzekering door de vereniging.


Het definitief ontwerp is op 15 februari voorgelegd aan de Gemeente Amsterdam. Na goedkeuring van het definitief ontwerp wordt de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw. In de tussentijd wordt gestart met het zoeken van een aannemer, dan wel het vormen van een bouwteam dat de bouw zal coördineren. De crowdfunding loopt tot 30 april. Op 17 april wordt de erfpacht aangeboden aan De Warren en zullen we onze aanbetaling doen voor het land. Wanneer aannemer/ bouwteam zijn gevonden en de bouwvergunning is afgegeven verwachten we dat de start van de bouw in Q3 van 2019 zal plaatsvinden. In maart 2021 zullen de huurders-leden het pand kunne betrekken en zal er een groot openingsfeest zijn waar alle obligatiesnemers voor uitgenodigd zullen worden.


Jazeker. Dit reglement is op 5 maart vastgesteld en kun je hier op onze website vinden.


De autoriteit financiële markten (AFM) biedt de mogelijkheid aan rechtspersonen zoals De Warren om obligaties uit te geven tot een bedrag van 5 miljoen euro zonder prospectusplicht, bovenal omdat we geen winstoogmerk hebben. Hiervoor hebben we het informatiedocument van de AFM ingevuld om naast ons obligatieregelement informatie te verstrekken aan de toekomstige obligatienemers. Klik hier om dit document te vinden. We zijn wel meldingsplichtig voor iedere obligatie welke wij uitgeven boven de €100.000,-, deze melding hebben wij gemaakt op 1 april 2019.


Dit kan door een mailtje te sturen naar crowdfunding@dewarren.co