faq

Wat is het minimumbedrag dat ik aan jullie kan lenen?

De obligaties hebben een waarde van €1000,- maar eventueel zijn kleinere bedragen mogelijk.


Wat zijn de rentepercentages?

Voor 7 jaar: 2.3%

Voor 15 jaar: 2.5%

Voor 20 jaar: 2.6%


Hebben jullie een prospectus?

Ja wij hebben een prospectus. Deze is hier te vinden.


Crowdlenden jullie het hele bedrag voor dit project?

Nee, we hebben aanbiedingen van een drietal banken die voor 70% van het totaalbedrag willen instappen. Voor de overige 30% financiering betrekken wij de crowd en institutionele beleggers.

Wat zijn de risico's?

Hoewel de risico’s bij deze obligaties laag zijn, zijn er geringe risico’s. Primair bestaat het risico dat dat er te weinig huuropbrengsten zullen zijn om obligaties terug te betalen. Dit risico wordt zo veel mogelijk afgedekt door de vereniging in haar geheel aansprakelijk te maken voor de aflossing en rente en dit statutair vast te leggen. Daarnaast zijn huurhoogtes statutair vastgelegt wat voor een betrouwbare inkomensstroom zorgt.  Een ander risico is het onbewoonbaar worden van het complex door brand of andere rampen. Om dit risico zo veel mogelijk af te dekken bestaat er een statutaire verplichting tot het afsluiten van een een opstalverzekering door de vereniging.


Als ik mij nu inschrijf, verplicht ik mij dan al tot iets?

Nee. Op dit moment inventariseren wij hoeveel animo er is voor particuliere investeringen in de Wooncoöperatie de Warren. Op het moment dat wij definitief toestemming krijgen om te gaan bouwen zullen wij een definitieve prospectus lanceren met daarin de voorwaarden om werkelijk te kunnen investeren.