Duurzaam

Klimaatadaptief en circulair

Op het gebied van duurzame ontwikkeling heeft de gemeente bij Centrumeiland en voor dit specifieke kavel gekozen voor twee prioriteiten: energieneutraal en rainproof bouwen. De Warren wil nog een stap verder gaan door zoveel mogelijk de principes van circulair ontwerpen toe te passen, waarbij rekening wordt gehouden met de 7 Pilaren van de Circulaire Economie. Bij het ontwerpen zal er extra aandacht zijn voor duurzame materiaalkeuzes, het toepassen van slimme systemen om energiebesparend gedrag te stimuleren, het hoogwaardig ophalen van organische reststromen en het faciliteren van het delen van gereedschap en auto’s. Bij het toepassen van circulaire bouwprincipes worden, naast energie en waterhuishouding, ook de andere pilaren meegewogen om een duurzame plek te ontwerpen voor mens en milieu.

shutterstock_70081501.jpg
Santo-CLT-Office-by-Junichi-Kato-Associates-5-889x591.jpg

Energie-Neutraal

Om bij te dragen aan de ambitie van de gemeente om Centrumeiland energieneutraal te realiseren zullen we als wooncoöperatie de energievraag duurzaam opwekken op locatie. We willen die doelstelling realiseren door:

  • Zoveel mogelijk gebouwgebonden energie te besparen

  • Eigen energieproductie te maximaliseren

  • Aansluiten op de warmte-koude-opslag welke centraal geslagen is

 

51758519_xxl.jpg
Aquaponics Workshop.jpg

Rainproof en Klimaatbestendig

Voor een klimaatbestendig gebouw wordt niet alleen ingezet op het opvangen van hemelwater bij extreme buien, maar vooral op het cascaderen en zo goed mogelijk benutten van hemelwater voordat het infiltreert in de bodem. Het opvangen en vasthouden van regenwater zal onder andere worden gerealiseerd door:

  • Extensief groen op het dak in combinatie met zonnepanelen waar geen andere functies zijn

  • Het optimaal vergroenen van de binnentuin op de begane grond.

  • Het opvangen van regenwater voor gebruik middels een ondergronds regenwateropslag systeem

Met de laatste maatregel wordt de deur geopend voor het goed benutten van regenwater in plaats van drinkwater waar dit mogelijk is (denk bijvoorbeeld aan sanitatie en gebruik voor lokale voedselproductie).