Natuurinclusief bouwen wordt realiteit bij De Warren

Blog 50 mensen.png

Rood, blauw, geel en groen groen groen gaan de Warren kleuren. De afgelopen maanden heeft ‘team Roerdomp’ geleerd hoe je sámen met de natuur bouwt. Dat betekent dat ons gebouw niet alleen een warm thuis wordt voor mensenbewoners, maar ook voor de bloem-, bij-, plant-, insect-, vogel- en vleermuis- bewoners. In onze gevels vind je straks prachtige starter-woninkjes voor de nestelende Koolmees-  en Matkop paartjes en insectenhotels voor de bezoekende Metselbijen, Dagpauwogen en Atalanta’s . Vanachter de ramen trekken de seizoenen aan je voorbij; in de gevel is elk jaargetij vertegenwoordigt met zijn eigen kleurpallet in de plantenmix. Bessen, bloemen, vruchten en groenten in de gevel en op het dak voeden mensen en andere dieren.  Geurende klimplanten zoals Kamperfoelie en Clematis zullen door de jaren met De Warren meegroeien en bladverliezende planten als de Duitse Pijp en Schijnaugurk bieden schauw in de zomer maar laten de zon in de winter naar binnen.

Organische reststromen in De Warren (c) Natrufied Architecture & Team Roerdomp

Organische reststromen in De Warren (c) Natrufied Architecture & Team Roerdomp

Samen met de natuur bouwen betekent óók kringlopen sluiten; we recyclen regenwater van het dak voor in de tuin en WC en laten een slim systeem vóór een aankomende regenbui ons wateroverschot lozen in een wadi, een compostmachine voorziet ons van vruchtbare grond en, zoals in de natuur vogels zich mee omhoog laten stromen met de lucht boven warme rotsen, zo laat onze zonverwarmde mini-kas verse lucht door het huis stromen. De uitgeademde CO2 die onderweg wordt meegepikt is dan weer een voedingsbron voor onze groentes. Zo zijn De Warren als gelaagd lokaal ecosysteem sociaal voor mens en natuur.

Een impressie van de plantenbakken die geïntegreerd worden in de gevel van De Warren (c) Natrufied

Een impressie van de plantenbakken die geïntegreerd worden in de gevel van De Warren (c) Natrufied

De Warren rainproof (c) Natrufied & Team Roerdomp

De Warren rainproof (c) Natrufied & Team Roerdomp

Een Sankey Diagram van de waterstromen om De Warren rainproof te maken (c) Team Roerdomp

Een Sankey Diagram van de waterstromen om De Warren rainproof te maken (c) Team Roerdomp

Straat Zomer - De Warren - final.pngJoey Hodde