Definitief Ontwerp Goedgekeurd door De Gemeente en Welstand

Door Chandar van der Zande:

Wat begon met het ontwikkelen van onze woondroom in september van 2017 heeft ons nu gebracht tot een goedgekeurd definitief ontwerp vanuit de gemeente. We hebben in de afgelopen maanden geschaafd en gerekend aan ons voorlopig ontwerp om te komen tot deze definitieve vorm. Natrufied heeft enorme slagen gemaakt in samenwerking met de constructeur, de installatie en duurzaamheidsadviseur en onderzoek gedaan naar beste wijze om met hout te bouwen. De dak-tuin-gevel commissie heeft een ontwerp gemaakt voor een natuurinclusief geheel en er voor gezorgd dat we straks klimaatadaptief en rainproof zullen zijn. Na het inleveren van ons ontwerp bij de gemeente is er gekeken en getoetst, vergeleken en gekletst over interpretaties van de kavelregels, hoe hoog mogen we bouwen, klopt ons ontwerp nog met onze ambities zoals geformuleerd in ons originele plan van aanpak, en halen we onze duurzaamheidsambities?

Duurzaamheidsvoorzieningen op het dak (c) Natrufied Architecture

Duurzaamheidsvoorzieningen op het dak (c) Natrufied Architecture

TOUWTREKKEN MET DE GEMEENTE

Het was nog een best getouwtrek. Mogen we nu wel of geen kas op het dak, hoe hoog mogen we gaan met onze duurzame installaties, kunnen we onze warmwater collecToren op de punt plaatsen, hoe radicaal is onze natuurinclusieve gevel en wat vindt de commissie welstand hiervan? Soms moesten we echt even opstaan voor onze idealen en duidelijk maken waarom de ontwerpkeuzes zo belangrijk waren voor het gehele concept. En nu, met het goedkeuren van het definitieve ontwerp, geeft de gemeente aan dat zij ons ontwerp helemaal in orde vinden en in lijn met alle kaders die zij origineel hebben gesteld. De commissie welstand, die moet toezien dat we passen in het stedenbouwkundige beeld dat voor Centrumeiland geldt was ook bijzonder enthousiast over ons ontwerp. Ze vroegen zelfs of we onze hoge ambities voor kwaliteit in de voorgevel niet ook voort wilde zetten op onze achtergevel, wat zich vertaalde in een nog mooier ontwerp van de trap die daar al gepland stond.

Beschrijving van de bewonersparticipatie in het DO. Foto: Winona Boomkens

Beschrijving van de bewonersparticipatie in het DO. Foto: Winona Boomkens

Het is een geweldig proces geweest om samen met meer dan 50 toekomstige huurders, Natrufied Architecture en onze adviseurs te hebben gewerkt aan het ontwerpen van onze gemeenschappelijke woondroom. We zijn dan ook enorm trots op het ontwerp dat nu voorligt.

De begane grond van De Warren, met muziekstudio, yaga/theater ruimte, kinderspeelruimte en grote woonzaal (met boom!) (c) Natrufied Architecture

De begane grond van De Warren, met muziekstudio, yaga/theater ruimte, kinderspeelruimte en grote woonzaal (met boom!) (c) Natrufied Architecture

HET DO

We realiseren ruim een derde van alle bewoonbare vierkante meters voor collectieve voorzieningen. Denk hierbij aan een dans/ yoga ruimte, een kinderspeelruimte, een co-working space en een makerspace, aan mooie gemeenschappelijke keukens op iedere verdieping en een grote gemeenschappelijke ruimte op de begane grond voor iedereen, en ja we realiseren zelfs een muziekstudio, voor de bewoners en mensen uit de buurt. Het gebouw wordt hoofdzakelijk opgetrokken uit hout, waardoor we CO2 gaan vastleggen in plaats van uitstoten. We bouwen energie-neutraal en natuurinclusief. Dit betekent dat we niet alleen ontwerpen en bouwen voor onszelf, maar ook voor de aarde en andere bewoners (vogels, vleermuizen en planten), die bij De Warren zullen intrekken.

De Warren met Natuurinclusieve Gevel (c) Natrufied Architecture

De Warren met Natuurinclusieve Gevel (c) Natrufied Architecture

EN NU DOOR

In de tussentijd heeft het bouwteam van De Warren natuurlijk niet stil gezeten. Met een professioneel team onder leiding van onze architect Natrufied, wordt gewerkt aan het uitwerken van de constructie, de houtbouw uitgedacht, de duurzame installaties doorgereken en worden de eerste gesprekken gevoerd met mogelijke houtbouwers. De omgevingsvergunning wordt ook al aangevraagd en we hebben de eerste gesprekken gevoerd met onze toekomstige aannemer. Deze gesprekken verwachten we in mei af te ronden en dan hebben we ook een bouwer gevonden die met ons deze prachtige uitdaging aan wil gaan.

Het Dak van De Warren in de Zomer (c) Natrufied Architecture

Het Dak van De Warren in de Zomer (c) Natrufied Architecture

Ook de achtergevel kreeg na feedback van de Commissie Welstand nog een kwaliteitsimpuls (c) Natrufied Architecture

Ook de achtergevel kreeg na feedback van de Commissie Welstand nog een kwaliteitsimpuls (c) Natrufied Architecture

Een Dwarsdoorsnede van De Warren (c) Natrufied Architecture

Een Dwarsdoorsnede van De Warren (c) Natrufied Architecture

Een uitwerking van de radicaal natuurinclusieve gevel van De Warren (c) Natrufied Architecture & De Warren Commissie Roerdomp

Een uitwerking van de radicaal natuurinclusieve gevel van De Warren (c) Natrufied Architecture & De Warren Commissie Roerdomp



Joey Hodde