De Warren te zien bij "Collective Comeback" in Architectuur Centrum Amsterdam

Bezoekers bij ARCAM tijdens ‘Collective Comeback’

Bezoekers bij ARCAM tijdens ‘Collective Comeback’

[van ARCAM:]

Collectief wonen en bouwen maakt een comeback in de Amsterdamse architectuur. Net zoals in de periode 1965-1985, waar architecten op grote schaal gedeelde ruimten en voorzieningen ontwierpen, focussen de architecten van vandaag weer op collectiviteit. Met maquettes, tekeningen, foto’s en films van iconische gebouwen, spiegelt Collective Comeback de collectieve architectuur van toen aan die van nu.

Toen
Na de wederopbouw vindt er een omslag plaats in de architectuur. De welvaart neemt toe, de woningnood neemt af en de architect kan zich richten op comfort en kwaliteit. Ontwerpers zetten hun zinnen op collectieve architectuur. De projecten in de tentoonstelling tonen de innovatieve aard van dit nieuwe bouwideaal, zoals de nadruk op ‘de ontmoeting’ in Herman Hertzbergers Drie Hoven en het betrekken van bewoners bij het ontwerpproces van het Bickerseiland. 

Vandaag
Nu, ongeveer vijftig jaar later, is collectieve architectuur opnieuw actueel. Compacte woningen met gedeelde voorzieningen bieden soelaas in een verdichtend en verduurzamend Amsterdam. Steeds meer Amsterdammers wonen buiten het klassieke gezinsverband. Voor hen biedt collectieve architectuur een betaalbaar middel in de gespannen huizenmarkt. Niet alleen nieuwe concepten van samenwonen, zoals het friends-wonen, maar ook nieuwe vormen van collectief opdrachtgeverschap rukken op.

Met Collective Comeback plaatst Architectuurcentrum Amsterdam deze twee golven van collectieve architectuur voor het eerst in perspectief. Ontdek hoe collectiviteit in de periode 1965-1985 vorm heeft gekregen en hoe dit fenomeen vandaag opnieuw gestalte krijgt.

De expositie is te bezoeken t/m 23 juni 2019

[link naar ARCAM]

De maquette van De Warren bij ARCAM, (c) Natrufied Architecture

De maquette van De Warren bij ARCAM, (c) Natrufied Architecture

De poster van de expositie met De Weesperflat hier op afgebeeld, (c) Hertzberger

De poster van de expositie met De Weesperflat hier op afgebeeld, (c) Hertzberger

Beschrijving van De Warren bij ‘Collective Comeback’ bij ARCAM

Beschrijving van De Warren bij ‘Collective Comeback’ bij ARCAM
Joey Hodde