Provincie Noord-Holland steunt De Warren

NH-logo.png

In de opstartfase van ieder zelfbouwproject ligt de uitdaging bij de zogenaamde voor-financiering. Ook bij een wooncoöperatie als De Warren is dit aan de orde. Het gaat om het stukje geld dat nodig is om te komen tot een ontwerp, dat doorgerekend is, dat haalbaar is en dat bouwbaar is. Deze kosten worden niet gedekt door de bank, die wil pas investeren wanneer de eerste paal de grond in gaat. We zijn met De Warren dan ook druk bezig geweest met het schrijven van verschillende subsidievoorstellen en de Provincie Noord-Holland spreekt nu haar steun uit aan ons duurzame project. Nu het ontwerpproces ook echt van start is gegaan is dat ook direct een mooie opsteker en nu kunnen we aan de slag!

Joey Hodde