Informatieavond #2

07.png

Vandaag heeft het bestuur van de Warren aan een brede groep geïnteresseerden de plannen voor de wooncoöperatie gepresenteerd. Iedereen die al eerder op de geïnteresseerden lijst stond, en deelnam aan de eerdere ontwerpsessies, kon een +1 meenemen en zo kwamen we tot een grote groep  mensen die wellicht in de Warren willen gaan wonen. In de aankomende periode zullen we deze lijst definitief maken en zal het eerste inschrijfgeld betaald kunnen worden. Dit is dan de groep met wie het bestuur, samen met de architect, de ontwerpsessies in zal gaan om na een schetsontwerp te komen tot een definitief ontwerp.

06.png
02.png
Joey Hodde