[Persbericht] Ultracollectief en Natuurinclusief Bouwen op Centrumeiland Amsterdam

181030 streetrender optie2 - Klein.jpg

Biophilic Co-Housing op Centrumeiland Amsterdam

Wooncoöperatie De Warren en architectenbureau Natrufied Architecture hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het ontwerp voor een nieuw ultra-collectief woongebouw met een grote focus op diverse soorten van duurzaamheid. Op het nieuwe Centrumeiland IJburg in Amsterdam worden 36 wooneenheden gerealiseerd voor sociale en middeldure huur waarbij de wooncoöperatie opdrachtgever is en beheer verzorgd. Naast de wooneenheden wordt er ruim 800 m2 aan collectieve voorzieningen ontworpen zoals een theater, yoga- en workshopruimte, collectieve werkplaats en werkruimtes, vergaderplekken, stilteruimte, speelkamer en een muziekstudio.

Door middel van vier intensieve workshops met een groot deel van de 60 toekomstige bewoners zijn de globale uitgangspunten uitgewerkt tot een ruimtelijk voorstel. Tijdens de eerste workshop is door middel van de thema's Identiteit en Karakter de verschijningsvorm van het gebouw onderzocht. De tweede workshop behandelde de collectieve en private ruimtes en de relatie tussen collectief, privé en de openbare ruimte. In de derde workshop zijn de duurzame ingrediënten voor het gebouw onderzocht; wat voor technieken worden ingezet om circulair- en klimaatneutraal te bouwen, hoe kunnen we biobased bouwen, bijdragen leveren aan re-use en recycle en een gebouw maken dat niet alleen de mens maar ook plant en dier een plek geeft in de stad,  echte natuurinclusieve architectuur! Tijdens de vierde workshop zijn de woongroep samenstelling en de toekomstbestendigheid van De Warren onderzocht, hoe wordt er over 10 jaar geleefd binnen het gebouw?

Al deze ingrediënten zijn verzameld, geanalyseerd en op gereflecteerd en hebben uiteindelijk geresulteerd in de ruimtelijke opzet van het gebouw; een “Machu-Picchu-isering” van de collectieve ruimte. Door de collectieve ruimtes aan elkaar en boven elkaar te organiseren, vormen zij een verbindende schakel in het gebouw en over alle verdiepingen, maken zij een eenheid en een garantie dat alle bewoners met elkaar leven. De private units geven rust en eigen ruimte, teruggetrokken van de gemeenschappelijkheid. De grote woonkeukens welke op iedere verdieping zijn te vinden, vormen de schakel tussen de privé en volledig collectieve ruimte; de transitie zones en intermediair tussen beiden.

Het gebouw wordt zo veel mogelijk uit duurzame en hernieuwbare materialen vervaardigd. De hoofdconstructie uit CLT (cross laminated timber), invulling van houtskeletbouw, isolatie van vlas en afwerkingen van gerecycled hout. Dit maakt de materialisering van De Warren tot een koolstofput: een gebouw dat meer CO2 opslaat dan dat het uitstoot in zijn fabricage. Daarnaast wordt via de Oogstkaart van SuperUse Studios, een architectenbureau gespecialiseerd in het innovatief hergebruiken van gebruikte materialen, en hierop aanvullende trajecten gezocht naar herbruikbare gebouwonderdelen als ramen, deuren en vloeren.

Aan de buitenzijde ontstaat er een echt nieuw stuk stadsnatuur, een triple circulair systeem; naast circulaire energie en biobased bouwmaterialen wordt het ook een functionerende biotoop. Het houten grid dat gevoed wordt door zon en gecollecteerd regenwater en via een cascade zich op een natuurlijke manier kan voeden. Deze zone is bestemd voor mens, dier en plant maar ook voor voedselproductie, die de bewoners vanuit hun privé of collectieve ruimte kunnen verzorgen. Op het dak ontstaat een landschap met tiny houses, daktuintjes, kasbouw, energieopwekking en zonnige verblijfsplekken. Samen met de groene invulling, de blue battery en de zonnecollec-toren vormen zij het hoog(s)te punt van De Warren met de intentie dat het gebouw geheel in zijn eigen energie kan voorzien.

De Warren wordt een “Living Lab” voor nieuwe vormen van co-housing, vergaande natuurinclusiviteit en innovatieve duurzaamheid. Vanuit De Warren zullen de lessen die geleerd worden in de ontwikkel-, bouw- en beheerfase uiteindelijk gedeeld worden met de buurt, de stad en heel Nederland.

Out of the box, into Nature!


Wooncoöperatie De Warren en Natrufied Architecture


Joey Hodde