Het Grote Leren, Creëren en Investeren Crowdfunding Event - 17 maart @ Lolaland

Op 17 maart om 12:00 uur komen we bij elkaar in Lolaland voor het “Grote Leren, Creëren en Investeren Crowdfunding Evenement” van De Warren. Tijdens deze dag leer je al het moois van De Warren kennen. Over de duurzaamheid en sociale aspecten, kunst en creativiteit, krijg je inzicht in het ontwikkelproces, het ontwerp en hoe het project gefinancierd wordt en de huren betaalbaar blijven (lees meer…)

Read More
Joey Hodde
[Materialen Oogsten 02] - Natuurinclusief Exo-Skelet

Dit keer zoeken we naar hergebruikte materialen voor het bouwen van een biodiversiteit faciliterend ‘exo-skelet!’ Een constructie van stijlen en regels over de volledige hoogte en lengte van het gebouw, waarbinnen inhangsystemen, zonwering en balkons kunnen worden verwerkt. Meerpalen, zeilmasten, lantaarnpalen, treinrails, stalen snijplaten: alles kan! Als het maar weerbarstig is (lees meer…)

Read More
Joey Hodde
De Warren te zien bij "Collective Comeback" in Architectuur Centrum Amsterdam

Collectief wonen en bouwen maakt een comeback in de Amsterdamse architectuur. Net zoals in de periode 1965-1985, waar architecten op grote schaal gedeelde ruimten en voorzieningen ontwierpen, focussen de architecten van vandaag weer op collectiviteit. Met maquettes, tekeningen, foto’s en films van iconische gebouwen, spiegelt Collective Comeback de collectieve architectuur van toen aan die van nu (lees meer…).

Read More
Joey Hodde
De Warren zoekt circulaire bouwmaterialen en brengt circulaire bouw in de praktijk!

We gaan voor het ontwerp van De Warren zoveel mogelijk duurzame bouwmaterialen gebruiken: hernieuwbare materialen zoals hout voor de hoofdstructuur, maar ook materialen vanuit hergebruik en recycling: circulaire bouwmaterialen.  Daarom gaan de toekomstige bewoners van de Warren de komende maanden circulaire bouwmaterialen “oogsten” uit bestaande gebouwen in Nederland en roepen jullie hulp in! (lees meer..)

Read More
Joey Hodde
[Persbericht] Ultracollectief en Natuurinclusief Bouwen op Centrumeiland Amsterdam

Wooncoöperatie De Warren en architectenbureau Natrufied Architecture hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het ontwerp voor een nieuw ultra-collectief woongebouw met een grote focus op diverse soorten van duurzaamheid. Op het nieuwe Centrumeiland IJburg in Amsterdam worden 36 wooneenheden gerealiseerd voor sociale en middeldure huur waarbij de wooncoöperatie opdrachtgever is en beheer verzorgd. Naast de wooneenheden wordt er ruim 800 m2 aan collectieve voorzieningen ontworpen zoals een theater, yoga- en workshopruimte, collectieve werkplaats en werkruimtes, vergaderplekken, stilteruimte, speelkamer en een muziekstudio. (lees meer…)

Read More
Joey Hodde
[Blog] In 2 maanden met meer dan 50 mensen naar een Voorlopig Ontwerp

We begonnen in september met het ontwerpen van onze eigen woondroom. Met een groep van meer dan 50 toekomstige bewoners gingen we aan de slag. We begonnen met een eerste programma van eisen, er waren kavelregels en we hadden een sterke visie voor wat De Warren zou moeten worden: Een duurzame plek, waar we samen gaan leven en waar de kracht van de groep floreert, een plek waar we voor elkaar kunnen zorgen en waar we spullen, ruimtes en faciliteiten delen om een grote woonkwaliteit te realiseren. We zijn in twee maanden tijd van het abstracte nu steeds verder naar de concretisering gekomen (lees meer..)

Read More
Joey Hodde
Blijburg wordt LOLA Land

De Warren is heel blij dat er een mooie nieuwe, tijdelijke, invulling is gevonden voor het voormalige Blijburg. Het is heel jammer dat Blijburg verdwijnt, en we kijken met veel hoop uit naar de toekomst en wensen dat Stanja en haar team weer terugkomen naar Strandeiland. Voor nu heeft de gemeente met Lola een super mooie partij gevonden om deze locatie in de aankomende jaren levendig te houden, de buurt te betrekken, kunst en cultuur een plek te geven en vooruit te gaan kijken naar de buurt die nog komt, op Centrumeiland en later Strandeiland (lees meer..)

Read More
Joey Hodde
[Blog] Naar het bos om te denken over de stad

We gingen een weekend naar Nunspeet, naar een klein huisje in het bos. We hadden veel te bespreken, zo moesten we feedback geven op het schetsontwerp dat net was gepresenteerd, enorm veel ontwerpbesluiten nemen, en het hebben over de organisatie, structuur en planning. Ook wilde we reflecteren op ons samenwerken, met aandacht voor wat allemaal goed gaat en waar we nog konden groeien (lees meer..)

Read More
Joey Hodde
Amsterdamse ervaring naar Gent brengen

In september werden we gevraagd om te komen spreken in Gent op een conferentie over onze ervaring met coöperatief en betaalbaar bouwen in Amsterdam. De stad Gent kent een grote woningbouwopgave en is vooral op zoek naar mogelijkheden om wonen betaalbaar te houden en het verschil tussen huren en kopen te verkleinen. Hierbij is zij een nieuw initiatief gestart dat Codak heet. “Codak is het Gentse antwoord op de huisvestingsproblematiek van kleine gezinnen en alleenstaanden op de private huurmarkt in de stad. Door slim, verantwoord en compact te bouwen realiseren we betaalbare én toekomstgerichte woonruimte. Bewoners kunnen zelf gedeeltelijk financieel participeren, wat zorgt voor betrokkenheid en woonzekerheid”. Wij mochten spreken op deze conferentie over onze ervaringen en vertegenwoordigers van het team zelfbouw van de gemeente Amsterdam, werd ons gevraagd feedback te geven op het concept in wording. Het was een leuke uitwisseling van ideeën.

Read More
Joey Hodde
Eerste ontwerpsessie groot succes

Op zondag 9 september was de eerste ontwerpsessie met de toekomstige huurders van De Warren. Deze gemeenschap van enthousiaste en actieve deelnemers zal samen met onze architect het ontwerp maken van ons gebouw. We hebben samen met de architect een structuur opgezet waarbij we in een zestal ontwerp sessies van schetsontwerp, via voorlopig ontwerp, tot definitief ontwerp zullen komen in de aankomende maanden. Deze sessie ging over de grote lijnen. Het concept dat we willen neerzetten, de visie en de waarde van De Warren en een eerste inzicht in de ‘look & feel’ van het pand. Iedereen van de gemeenschap bracht inspirerende foto’s mee en verschillende oefeningen brachten inzichten en input voor de architect om mee aan de slag te gaan. We kijken uit naar de eerste visuele en ruimtelijke vertalingen.

Read More
Joey Hodde
Provincie Noord-Holland steunt De Warren

In de opstartfase van een zelfbouwproject ligt de uitdaging bij de zogenaamde voor-financiering. Het stukje geld dat nodig is om te komen tot een ontwerp, dat doorgerekend is, dat haalbaar is en dat bouwbaar is. Deze kosten krijg je niet van de bank, die wil pas investeren wanneer de eerste paal de grond in gaat. We zijn met De Warren dan ook druk bezig geweest met het schrijven van verschillende subsidievoorstellen en de Provincie Noord-Holland spreekt nu haar steun uit aan het project. Nu het ontwerpproces ook echt van start is gegaan is dat ook direct een mooie opsteker en nu kunnen we aan de slag!

Read More
Joey Hodde
De Warren kiest Architect

Na veel wikken en wegen, het uitvragen van 5 offertes, 3 werkbezoeken op locatie en kennismakingen met verschillende geweldige bureaus, hebben we een keus kunnen maken! De Warren zal ontworpen worden door Natrufied Architecture in samenwerking met Eco+Bouw. We hadden drie grote eisen op basis waarvan we onze keus hebben gemaakt. We zochten ten eerste een partner die ons zo veel als mogelijk kon helpen met kostenbeheersing (wat van groot belang is in de huidige bouwwoede). Daarnaast staat duurzaam en ecologisch bouwen centraal bij De Warren en zochten we een architect die hier ervaring mee had. Als laatste zochten we een partner die enthousiast werd van de sociale opgave van cohousing en co-design. Op alle drie de gebieden scoorde Natrufied en Eco+Bouw het hoogst. Zij hebben jarenlange ervaring met duurzaam en betaalbaar bouwen en hebben verschillende trajecten begeleid van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Tijdens het werkbezoek was er direct een enorm goede klik, Boris Zeisser van Natrufied stond letterlijk te springen om een antwoord te geven op de vraag waarom De Warren hem een leuk project leek om aan bij te dragen. In september start het ontwerpproces samen met de 60 enthousiaste mensen die zich hebben ingeschreven bij de Wooncoöperatie De Warren.

Read More
Joey Hodde
Op expeditie met de trekkersgroep

Een project is geen project zonder expedities en enkel dromen over de concrete vorm van De Warren werpt uiteraard geen vruchten af. Afgelopen zondag trokken we dan ook met een groepje naar IJburg om enkele woonprojecten te bezoeken. Na een heerlijk frisse duik en een sessie zonnebrandsmeren bij Vrijburcht nam bewoner Johan Vlug ons mee in het ontstaan van dit klein waterkasteel. We leerden over Hein de Haan, een belangrijk figuur in ook de eerste fase van het woonproject Nautilus wat we later op de dak bezochten. Het werd ons nogmaals duidelijk wat een belangrijke rol collectief bouwen kan spelen in een tijd waarin de huizenprijzen door het dak schieten en sociaal contact belangrijker blijkt te zijn dan ooit. Samen bouwen, leven en delen! Ook gingen we nog langs bij De Groene Gemeenschap. Een groep jonge mensen die veel betekent voor de buurt en ervaringen met ons heeft gedeeld over gemeenschappelijk wonen. Vele inzichten en nog heel veel meer inspiratie rijker namen we samen met de zon een laatste verfrissende duik van de dag.

Read More
Joey Hodde
Veel aanloop bij informatiebijeenkomst

Gisteren was de laatste informatiebijeenkomst voor het verstrijken van de inschrijfdeadline, en deze werd druk bezocht. Voor een publiek van ongeveer 50 geïnteresseerden werden de plannen uit de doeken gedaan, de visie toegelicht en de rest van het proces geschetst. Ook was e een gelegenheid om vragen te stellen en konden geïnteresseerden zich aanmelden voor een rol in het realiseren van De Warren. Daarna werd er samen gegeten en was er een borrel.

Zodra de deadline verstrijkt, op 1 mei, gaat de selectiecommissie aan de slag om een eerste groep te vormen waarmee uiteindelijk in samenwerking met een architect het ontwerpproces in zal worden gedoken. 

Read More
Joey Hodde