Blijburg wordt LOLA Land

De Warren is heel blij dat er een mooie nieuwe, tijdelijke, invulling is gevonden voor het voormalige Blijburg. Het is heel jammer dat Blijburg verdwijnt, en we kijken met veel hoop uit naar de toekomst en wensen dat Stanja en haar team weer terugkomen naar Strandeiland. Voor nu heeft de gemeente met LOLA een super mooie partij gevonden om deze locatie in de aankomende jaren levendig te houden, de buurt te betrekken, kunst en cultuur een plek te geven en vooruit te gaan kijken naar de buurt die nog komt, op Centrumeiland en later Strandeiland. De Warren heeft zich aangesloten als een van de eerste bewonersgroepen die graag hun steentje bijdragen. Ze zal dit doen met een focus op duurzaamheid en sociale innovaties. De gemeente zal ook een bezoekerscentrum openstellen in LOLA Land en een aantal Warrenaren denkt mee hoe we dit zo tof en interessant mogelijk kunnen maken. Welke lessen over duurzaamheid moeten echt gedeeld worden, welke informatie over zelfbouw, over de wooncoöperatie en over het samen bouwen aan een nieuw sociaal en cultureel weefsel voor IJburg? Op 1 december organiseert LOLA Land haar officiële opening en De Warren zal van de partij zijn.

Read More
Joey Hodde
Naar het bos om over de stad te denken

We houden niet zo van het woord bestuur, maar we hebben ook niet voldoende de tijd genomen om een ander woord te bedenken, dus hebben we het er maar bij gelaten. We zijn met z’n zessen nadat Joey zijn Master in Wageningen ging doen en zijn/ onze collectieve gemeenschaps-boerderij Toca do Coelho (Warren in t Portugees) werd opgeslokt door de vlammen van de bosbranden. We gingen een weekend naar Nunspeet, naar een klein huisje in het bos, we hadden veel te bespreken, we moesten feedback geven op het schetsontwerp dat net was gepresenteerd, enorm veel ontwerpbesluiten nemen, en het hebben organisatie, structuur, planning, en onze manier van samenwerken.(…)

Read More
Joey Hodde
Wooncorporaties denken na over Samenwerkingsverband

In oktober kwamen een aantal van de pioniers van de wooncoöperatie in Amsterdam bij elkaar om de koppen bij elkaar te steken en te spreken over gedeelde belangen, obstakels en kansen. De groep bestond uit een aantal nestors en experts die al jaren in het veld werkzaam zijn, de nieuwkomers zoals De Warren en een aantal vormen er tussen in. Met veel enthousiasme werd er gesproken over het vervelend en de toekomst van de Wooncoöperatie in Amsterdam en Nederland. Over hoe moeilijk het is om een locatie te vinden in Amsterdam, hoe het ook staat met financiële uitdagingen en regelgeving. Vrij snel werd duidelijk dat er waarde zit in het verenigen van de krachten. Om van elkaar te leren en om samen sterker te staan naar de politiek. Wordt vervolgd!


Read More
Joey Hodde
Amsterdamse ervaring naar Gent brengen

In september werden we gevraagd om te komen spreken in Gent op een conferentie over onze ervaring met coöperatief en betaalbaar bouwen in Amsterdam. De stad Gent kent een grote woningbouwopgave en is vooral op zoek naar mogelijkheden om wonen betaalbaar te houden en het verschil tussen huren en kopen te verkleinen. Hierbij is zij een nieuw initiatief gestart dat Codak heet. “Codak is het Gentse antwoord op de huisvestingsproblematiek van kleine gezinnen en alleenstaanden op de private huurmarkt in de stad. Door slim, verantwoord en compact te bouwen realiseren we betaalbare én toekomstgerichte woonruimte. Bewoners kunnen zelf gedeeltelijk financieel participeren, wat zorgt voor betrokkenheid en woonzekerheid”. Wij mochten spreken op deze conferentie over onze ervaringen en vertegenwoordigers van het team zelfbouw van de gemeente Amsterdam, werd ons gevraagd feedback te geven op het concept in wording. Het was een leuke uitwisseling van ideeën.

Read More
Joey Hodde
Eerste ontwerpsessie groot succes

Op zondag 9 september was de eerste ontwerpsessie met de toekomstige huurders van De Warren. Deze gemeenschap van enthousiaste en actieve deelnemers zal samen met onze architect het ontwerp maken van ons gebouw. We hebben samen met de architect een structuur opgezet waarbij we in een zestal ontwerp sessies van schetsontwerp, via voorlopig ontwerp, tot definitief ontwerp zullen komen in de aankomende maanden. Deze sessie ging over de grote lijnen. Het concept dat we willen neerzetten, de visie en de waarde van De Warren en een eerste inzicht in de ‘look & feel’ van het pand. Iedereen van de gemeenschap bracht inspirerende foto’s mee en verschillende oefeningen brachten inzichten en input voor de architect om mee aan de slag te gaan. We kijken uit naar de eerste visuele en ruimtelijke vertalingen.

Read More
Joey Hodde
Provincie Noord-Holland steunt De Warren

In de opstartfase van een zelfbouwproject ligt de uitdaging bij de zogenaamde voor-financiering. Het stukje geld dat nodig is om te komen tot een ontwerp, dat doorgerekend is, dat haalbaar is en dat bouwbaar is. Deze kosten krijg je niet van de bank, die wil pas investeren wanneer de eerste paal de grond in gaat. We zijn met De Warren dan ook druk bezig geweest met het schrijven van verschillende subsidievoorstellen en de Provincie Noord-Holland spreekt nu haar steun uit aan het project. Nu het ontwerpproces ook echt van start is gegaan is dat ook direct een mooie opsteker en nu kunnen we aan de slag!

Read More
Joey Hodde
De Warren kiest Architect

Na veel wikken en wegen, het uitvragen van 5 offertes, 3 werkbezoeken op locatie en kennismakingen met verschillende geweldige bureaus, hebben we een keus kunnen maken! De Warren zal ontworpen worden door Natrufied Architecture in samenwerking met Eco+Bouw. We hadden drie grote eisen op basis waarvan we onze keus hebben gemaakt. We zochten ten eerste een partner die ons zo veel als mogelijk kon helpen met kostenbeheersing (wat van groot belang is in de huidige bouwwoede). Daarnaast staat duurzaam en ecologisch bouwen centraal bij De Warren en zochten we een architect die hier ervaring mee had. Als laatste zochten we een partner die enthousiast werd van de sociale opgave van cohousing en co-design. Op alle drie de gebieden scoorde Natrufied en Eco+Bouw het hoogst. Zij hebben jarenlange ervaring met duurzaam en betaalbaar bouwen en hebben verschillende trajecten begeleid van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Tijdens het werkbezoek was er direct een enorm goede klik, Boris Zeisser van Natrufied stond letterlijk te springen om een antwoord te geven op de vraag waarom De Warren hem een leuk project leek om aan bij te dragen. In september start het ontwerpproces samen met de 60 enthousiaste mensen die zich hebben ingeschreven bij de Wooncoöperatie De Warren.

Read More
Joey Hodde
Op expeditie met de trekkersgroep

Een project is geen project zonder expedities en enkel dromen over de concrete vorm van De Warren werpt uiteraard geen vruchten af. Afgelopen zondag trokken we dan ook met een groepje naar IJburg om enkele woonprojecten te bezoeken. Na een heerlijk frisse duik en een sessie zonnebrandsmeren bij Vrijburcht nam bewoner Johan Vlug ons mee in het ontstaan van dit klein waterkasteel. We leerden over Hein de Haan, een belangrijk figuur in ook de eerste fase van het woonproject Nautilus wat we later op de dak bezochten. Het werd ons nogmaals duidelijk wat een belangrijke rol collectief bouwen kan spelen in een tijd waarin de huizenprijzen door het dak schieten en sociaal contact belangrijker blijkt te zijn dan ooit. Samen bouwen, leven en delen! Ook gingen we nog langs bij De Groene Gemeenschap. Een groep jonge mensen die veel betekent voor de buurt en ervaringen met ons heeft gedeeld over gemeenschappelijk wonen. Vele inzichten en nog heel veel meer inspiratie rijker namen we samen met de zon een laatste verfrissende duik van de dag.

Read More
Joey Hodde
Veel aanloop bij informatiebijeenkomst

Gisteren was de laatste informatiebijeenkomst voor het verstrijken van de inschrijfdeadline, en deze werd druk bezocht. Voor een publiek van ongeveer 50 geïnteresseerden werden de plannen uit de doeken gedaan, de visie toegelicht en de rest van het proces geschetst. Ook was e een gelegenheid om vragen te stellen en konden geïnteresseerden zich aanmelden voor een rol in het realiseren van De Warren. Daarna werd er samen gegeten en was er een borrel.

Zodra de deadline verstrijkt, op 1 mei, gaat de selectiecommissie aan de slag om een eerste groep te vormen waarmee uiteindelijk in samenwerking met een architect het ontwerpproces in zal worden gedoken. 

Read More
Joey Hodde
Optieovereenkomst getekend!

Op dinsdag 17 april werden we uitgenodigd op het Stadhuis van Amsterdam om de optieovereenkomst te tekenen. We werden welkom geheten op de kamer van Wethouder Laurens Ivens (Bouwen & Wonen) waar de taart al klaar stond. Na een korte speech van de wethouder waarin hij toelichtte hoe deze pilot voor een wooncoöperatie tot stand was gekomen en het belang hiervan voor de stad, was het woord aan ons. We hebben verteld enorm enthousiast te zijn over deze kans om duurzame en betaalbare woningen te mogen realiseren voor Amsterdam. Nu is het officieel en mogen we er ook over naar buiten treden. In de aankomende periode gaan we de groep met geïnteresseerden aanvullen en aan de slag met de volgende stappen voor het ontwerp. 

Read More
Joey Hodde
We hebben gewonnen!

Na maanden plannen, rekenen, brainstormen, ontwerpen en oprichten kwam op 21 maart om half 1 ‘s middags dan eindelijk het verlossende woord binnen in de mail. We hebben gewonnen! Er waren nog 2 andere geduchte tegenstanders maar uiteindelijk zijn wij met de meeste punten op de eerste plek beland. Nadat hier een klein feestje over is gevierd was het nog even nagelbijten of er niemand in bezwaar zou gaan tegen de uitslag, maar op 10 april werd de uitslag definitief en mochten we het nieuws naar buiten brengen! De andere voorstellen zijn ook als haalbaar beoordeeld wat een mooie kans is voor nog meer mooie wooncoöperaties in de toekomst, misschien wel op Centrumeiland?

De komende tijd zal voor ons in het teken staan van architectentekeningen, het finaliseren van diverse overeenkomsten en het tot in detail uitwerken van de planning en de samenwerkingen die we aan zijn gegaan om De Warren te realiseren! We nemen jullie graag mee in het proces, dus houd de website in de gaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen!

Read More
Joey Hodde
Informatieavond

Vandaag heeft het bestuur van de Warren aan een brede groep geïnteresseerden de plannen voor de wooncoöperatie gepresenteerd. Iedereen die al eerder op de geïnteresseerden lijst stond, en deelnam aan de eerdere ontwerpsessies, kon een +1 meenemen en zo kwamen we tot een grote groep  mensen die wellicht in de Warren willen gaan wonen. In de aankomende periode zullen we deze lijst definitief maken en zal het eerste inschrijfgeld betaald kunnen worden. Dit is dan de groep met wie het bestuur, samen met de architect, de ontwerpsessies in zal gaan om na een schetsontwerp te komen tot een definitief ontwerp.

Read More
Joey Hodde
WOONCOÖPERATIE DE WARREN IS EEN FEIT

Vanaf vandaag is De Warren officieel een vereniging. Als wooncoöperatie heeft ze nu de mogelijkheid om een pand aan te kopen, te beheren en te verhuren aan haar leden en om obligaties uit te geven. De huurders zijn dus ook de leden van de vereniging. En gezamenlijk zijn ze eigenaar van het pand. Deze nieuw vorm van zelfbeheer staat centraal bij De Warren. Het geeft mensen de mogelijkheid om veel zelf te bepalen voor de toekomst van hun woonomgeving. Samenwerken aan het groene dak, de tuin, delen van het beheer op zich nemen, en invulling geven aan activiteiten voor het pand en de buurt.

Read More
Joey Hodde
De Warren Rain Proof blauwdruk is af

Amsterdam werkt toe naar een klimaat- en regenbestendige stad. Daarom wordt in het ontwerp van De Warren rekening gehouden met de verwerking van regenwater. Met onder andere een groen dak, regenwateropslag en een weldoordachte inrichting van de tuin zorgen we er zo voor dat we onze voeten droog houden!

Read More
Joey Hodde
Ontwerpsessie 1 was een succes!

Bij De Warren ontwerpen en bouwen we samen aan een duurzame en sociale toekomst. Met een mooie groep geïnteresseerde mensen hebben we daarom een verdiepende ontwerpsessie gehouden. Een diverse en betrokken groep mensen werd gevraagd om hun woondroom te delen en hun input te geven op bepalende thema's. Welke functies wil men delen in hun ideale huis, hoeveel tijd zou je spenderen in de gezamenlijke ruimtes en wat zou je daar willen doen? Met welke materialen zouden we moeten bouwen, hoeveel ruimte heb je zelf nodig, en welke bijdrage zou je met jouw expertise kunnen leveren tijdens de beheerfase?  Allemaal vragen die door de trekkersgroep verder zijn genomen en nu worden omgezet in een voorlopig vloerplan en een vormtaal en visie voor bouw en zelfs daarna. De architect is hiermee aan de slag gegaan en op basis hiervan worden de laatste slagen gemaakt voor het ontwerp. In de laatste fase zullen de toekomstige leden hier nog op kunnen relfecteren en dan stellen we het voorlopige programma vast. De creativiteit van de groep en de dromen die zij hebben voortgedragen laten de schetsen zien van een duurzaam en sociaal pareltje dat prachtig wordt wanneer het is verwezenlijkt.

Read More
Joey Hodde
We zijn door naar de laatste ronde!

Op 29 november 2017 hebben we het bericht van de gemeente Amsterdam gekregen dat we door zijn naar de laatste ronde! Nu is het zaak om de eerste renders aan te leveren, serieus in gesprek te gaan met de banken die zich geïnteresseerd hebben getoond en de Crowdlending te lanceren. Ook zullen de eerste architectonische renders worden gemaakt en zal er een vereniging worden opgericht die het juridisch vehikel wordt voor de bouw van De Warren!

Read More
Joey Hodde