Joey Hodde - algemeen bestuurslid

Joey is mede-eigenaar en oprichter van Cafe de Ceuvel. Zijn ervaring met het runnen van een duurzaam café komt goed te pas bij het ontwerpen van onze eigen duurzame voedsel voorzieningen.

email joey@dewarren.co

Joey Hodde